Nhận Định Thị Trường

Bản tin 11-06-2021 - CTG, các mã ngân hàng giúp chỉ số VN-Index tăng 2,1% - CTR, DXG

11-06-2021

Bản tin 10-06-2021 - Các mã vốn hóa lớn ảnh hưởng chỉ số VN-Index - DXG, GMD, HND, IMP, VHC, VTP

10-06-2021

Bản tin 09-06-2021 - Chỉ số VN-Index phục hồi sau 2 phiên giảm điểm - SCS

09-06-2021

Bản tin 08-06-2021 - Chỉ số VN-Index giảm mạnh 2,9% khi sàn HOSE tiếp tục nghẽn lệnh - NLG, TPB, HDB

08-06-2021

Bản tin 07-06-2021 - Các mã ngân hàng khiến chỉ số VN-Index giảm 1,1% - DXG, VEA, MBB, VIB

07-06-2021

Bản tin 04-06-2021 - Thanh khoản duy trì ở mức cao khi chỉ số VN-Index có phiên tăng điểm thứ sáu liên tiếp - GVR

04-06-2021

Bản tin 03-06-2021 - Chỉ số VN-Index lập đỉnh mới khi thanh khoản đạt 1,27 tỷ USD - SSI

03-06-2021

Bản tin 02-06-2021 - Chỉ số VN-Index có phiên tăng điểm thứ tư liên tiếp - LPB, VIC

02-06-2021

Bản tin 01-06-2021 - HOSE ngừng giao dịch trong phiên chiều do thanh khoản tăng mạnh - PMI - ACB, BMI, DHC, BID, HVN, NVL, VJC, VPG

01-06-2021

Bản tin 31-05-2021 - Các mã thép, tài chính giúp chỉ số VN-Index tăng điểm - CTG, HSG, ACV, BVH, DHG, DIG, DRC, NT2, POW, TPB, VHC, VPB

31-05-2021