Phân Tích Doanh Nghiệp

TPB [KHẢ QUAN +11,1%] - Dự báo áp lực chi phí dự phòng giảm trong năm 2021 - Cập nhật

10-06-2021

BMI [PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG +1,4%] - BCTC kiểm toán năm 2020 xác nhận thị phần được duy trì - Cập nhật

10-06-2021

MBB [PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG +2,6%] - Tăng trưởng tín dụng sẽ tăng tốc nhờ các kế hoạch mới - Cập nhật

10-06-2021

DRC [KHẢ QUAN +19,3%] - Triển vọng tích cực được củng cố bởi kế hoạch mở rộng - Cập nhật

10-06-2021

AST [PHTT -1,0%] - Hoạt động kinh doanh đối mặt với nhiều áp lực do hạn chế nhập cảnh kéo dài - Cập nhật

10-06-2021

VPG [KHÔNG ĐÁNH GIÁ] - Lợi nhuận tăng mạnh nhờ nhu cầu thép gia tăng - Thăm Doanh nghiệp

10-06-2021

HDB [MUA +23,5%] - NIM dự kiến sẽ phục hồi sau khi giảm mạnh trong quý 1/2021 - Cập nhật

09-06-2021

ACB [KHẢ QUAN +16,5%] - P/B mục tiêu cao hơn do triển vọng định giá được cải thiện - Cập nhật

09-06-2021

VIB [BÁN -30,7%] - Định giá hiện ở mức cao so với tăng trưởng dự báo của chúng tôi - Cập nhật

08-06-2021

BID [PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG -5,5%] - Dự báo dự phòng cao hơn hạn chế mức tăng giá mục tiêu - Cập nhật

08-06-2021